fejléc kép
Hagyja, hogy segítsünk!

Önkormányzati és Egészségügyi
GDPR megoldáscsomagjainkkal

Kerüljön képbe...

Kerüljön képbe a GDPR elvárásokkal kapcsolatban

Lássa át...

Lássa át tisztán az Önre váró feladatokat

Használja...

Használja az előre elkészített dokumentumokat

Bízza ránk...

Bízza ránk a tisztviselői feladatokat

Vegye igénybe...

Vegye igénybe ügyféltámogatásunkat

Válasszon...

Válasszon kifizetődő megoldást


Ismerje meg a megoldást!

Ugrás a részletekhez »


Egy új rendelet értelmezése és egy adott szakterület sajátosságainak való megfelelés nem könnyű feladat. Köszönöm az eligazodáshoz nyújtott segítséget.

K. Éva


A GDPR az Európai Unió adatvédelmi rendelete
hacker

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Parlament 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete, ami a természetes személyek személyes adatainak kezelésére fogalmaz meg előírásokat.

A korábbi bevett irányelveken alapuló, de Uniós tagállamonként részben eltérő adatvédelmi szabályozást (lásd a magyar 1992. évi LXVIII. Adatvédelmi, és a 2011. évi CXII. Információs önrendelkezési jog törvényt) egy egységes, szigorúbb rendelkezés váltja fel, amely minden adatkezelővel szemben azonos követelményeket támaszt.

A rendeletet az Európai Unió Tanácsa 2016. április 27-én fogadta el és 2018. május 25-től kötelezően és közvetlenül alkalmazandó Magyarországon is.

Az előírásait minden olyan jogi személynek és szervezetnek be kell tartania, aki az Unióban élő, illetve itt tartózkodó magánszemélyek adatait kezeli.


A GDPR rendelet legfontosabb elvárásai

Megköveteli, hogy adatkezelését rendbe tegye Megköveteli, hogy adatkezelését rendbe tegye
Számtalan nyilvántartást és dokumentációt követel Számtalan nyilvántartást és dokumentációt követel
Esetenként Adatvédelmi tisztviselő kijelölését rendeli el Esetenként Adatvédelmi tisztviselő kijelölését rendeli el

Ennyi szabályt segítség nélkül már senki nem lát át, de hála az Avtinetnek, mi már látjuk az alagút végét!

B. Erika


Megoldások Önkormányzatoknak

Az Önkormányzatok által kezelt adatok mennyisége, érzékenysége és sokrétűsége miatt egységes, átfogó, és szakmailag megalapozott, tapasztalatokon nyugvó megoldást igényel az Önkormányzatok adatvédelmi megfelelése.

Cégünk országos viszonylatban nyújtja az elvárt feladatok megoldását, és annak megvalósítására VIP szolgáltatásunk keretén belül az Önkormányzat és valamennyi, az Önkormányzat által fenntartott intézmény részére biztosítunk teljes felkészítést és adatvédelmi tisztviselői szolgáltatást.Megoldások egészségügyi adatokat kezelőknek

A GDPR alkalmazása nem egyszeri elvégzéssel megoldható feladat, hanem egy innentől kezdve kötelező szemléletmód, amit a működési és dokumentációs folyamatokban folyamatosan szem előtt kell tartani és minden nap alkalmazni kell.

Kötelező előírásai érvényesek minden olyan jogi személyre és szervezetre, aki az Unióban élő, illetve itt tartózkodó magánszemélyek adatait kezeli. Mivel az egészségügyben dolgozók nagy mennyiségű személyes adatot, ráadásul a rendelet különleges kategóriájába tartozó érzékeny (egészségügyi) adatokat kezelnek, így kiemelten a rendelet hatálya alá tartoznak.


Válassza ki az Ön szakterületének megfelelő csomagot!

Egyéb területen dolgozik?

Kapcsolatfelvétel »